Giften

Al hetgeen wij publiceren verstrekken wij gratis.

De condities waaronder we opereren zijn zonder winstoogmerk​​ en worden mogelijk gemaakt door giften.

U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.

(Mattheus 10:8b)

Ons verlangen is om te groeien en nog meer harten te kunnen bemoedigen.

Uw steun is hierbij van harte welkom.

Giften kunnen overgemaakt worden op:

IBAN rekeningnummer: NL49 INGB 0007 9734 11

T.N.V. MET JEZUS WANDELEN

U kunt ons ook steunen door het doneren van​​ instrumenten en apparatuur.

Voor het doneren van​​ instrumenten en apparatuur kunt u​​ contact​​ met ons opnemen.

Ik heb u in alles laten zien dat men, door zo te arbeiden,

het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heere Jezus

in herinnering moet houden, namelijk dat Hij gezegd heeft:

Het is zaliger te geven dan te ontvangen.

(handelingen 20:35)

In onze​​ begroting​​ kunt u de geplande uitgaven bekijken.