Giften

Stichting

Met Jezus Wandelen, MJW
06 - 16 93 37 03
info@metjezuswandelen.nl

https://www.metjezuswandelen.nl

Bezoek -en postadres:

E.F. van den Banweg 9
1333 JA Almere

 

KVK en fiscaalnummer

KvK nummer: 68948662
RSIN/Fiscaalnummer: 857660937

 

Bankrekening

NL49 INGB 0007 973411

 

Al hetgeen wij publiceren verstrekken wij gratis.
De condities waaronder we opereren zijn zonder winstoogmerk​​ en worden mogelijk gemaakt door giften.

U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.
(Mattheus 10:8b)

Ons verlangen is om te groeien en nog meer harten te kunnen bemoedigen.
Uw steun is hierbij van harte welkom.
Giften kunnen overgemaakt worden op:

IBAN rekeningnummer: NL49 INGB 0007 9734 11
T.N.V. MET JEZUS WANDELEN

U kunt ons ook steunen door het doneren van​​ instrumenten en apparatuur.
Voor het doneren van instrumenten en apparatuur kunt u contact met ons opnemen.

Ik heb u in alles laten zien dat men, door zo te arbeiden,
het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heere Jezus
in herinnering moet houden, namelijk dat Hij gezegd heeft:
Het is zaliger te geven dan te ontvangen.
(handelingen 20:35)

In onze begroting kunt u de geplande uitgaven bekijken