ANBI

Per 1 januari 2018 heeft stichting Met Jezus Wandelen een ANBI status.

Stichting

Met Jezus Wandelen, MJW
06 - 16 93 37 03
info@metjezuswandelen.nl

https://www.metjezuswandelen.nl

Bezoek -en postadres:

E.F. van den Banweg 9
1333 JA Almere

 

KVK en fiscaalnummer

KvK nummer: 68948662
RSIN/Fiscaalnummer: 857660937

 

Bankrekening

NL49 INGB 0007 973411

 

Onze stichting is op 13 juni 2017 opgericht vanuit de visie van Maurits Jan Westhoven.
Zowel de visiedrager als het bestuur ontvangt geen vergoeding voor zijn werkzaamheden, wel kunnen zij in overleg een vergoeding krijgen voor gemaakte kosten.

Voor de doelstellingen volgens de statuten en andere interne regelgeving. Klik hier
Voor het actuele beleidsplan. Klik hier
Voor het jaarverslag met daarin een actueel verslag van de uitgeoegende activiteiten. Klik hier
Voor de jaarrekening met daarin de staat van baten en lasten, met toelichting. Klik hier

Maurits Jan Westhoven

Maurits Jan Westhoven

Visiedrager

Vertegenwoordigt de stichting bij officiële gelegenheden. Bewaakt de visie van de stichting.

Leny Westhoven

Leny Westhoven

Secretaris

Taken: Schrijft brieven en andere stukken van de stichting. Bewaart de ontvangen brieven en bewaart afschriften van verzonden brieven. Maakt verslagen of notulen van vergaderingen.

Moshe van Ooijen

Moshe van Ooijen

Voorzitter

neemt initatieven, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd. Vertegenwoordt de stichting bij officiële gelegenheden.

Eveline Donk

Eveline Donk

Penningmeester

Informeert het bestuur regelmatig over het financiële jaarverslag en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting.