Team MJW
Maurits Jan Westhoven

Maurits Jan Westhoven

Visiedrager

Vertegenwoordigt de stichting bij officiële gelegenheden. Bewaakt de visie van de stichting.

Leny Westhoven

Leny Westhoven

Secretaris

Taken: Schrijft brieven en andere stukken van de stichting. Bewaart de ontvangen brieven en bewaart afschriften van verzonden brieven. Maakt verslagen of notulen van vergaderingen.

Moshe van Ooijen

Moshe van Ooijen

Voorzitter

neemt initatieven, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd. Vertegenwoordt de stichting bij officiële gelegenheden.

Eveline Donk

Eveline Donk

Penningmeester

Informeert het bestuur regelmatig over het financiële jaarverslag en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting.

Vrijwillliger worden?

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger, die ons kan ondersteunen op het terrein van marketing en communicatie. Qua taken dient gedacht te worden aan;

Het promoten van hetgeen door ons wordt gepubliceerd;
Het verzorgen van de communicatie richting onze relaties in ons netwerk;
Het verrichten van onderzoek naar onze doelgroep en het vergroten daarvan;
Het optimaliseren en inzetten van middelen op het terrein van sociale media (website, facebook, Instagram etc.)

Wij zijn op zoek naar een man of vrouw die achter onze visie staat, enthousiast is over hetgeen wij doen, passie heeft voor het evangelie, de Nederlandse taal goed beheerst en social media vaardig is.
Wat wij bieden is een fijn team van mensen om mee op te trekken en wij geloven dat wat wij doen van God gegeven is, waardoor Zijn overvloedige zegen rust op een ieder die hierin betrokken is.

Mocht u zich kunnen vinden in onze visie, missie en de globale taakomschrijving, en geïnteresseerd zijn in de functie, dan kunt u uw reactie richten aan de stichting “Met Jezus wandelen”, Rosmolenstraat 65 Almere 1333 AE, of per e-mail naar info@metjezuswandelen.nl, of telefonisch contact opnemen met Maurits Jan Westhoven, de grondlegger van de stichting, op telefoonnummer: 06-16933703